Home | Privacy Policy

Privacy Policy

[row]
[span12]
Roersels gebruikt cookies
Met behulp van een cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aangezien Roersels in het bezit is van je contactgegevens (voornaam/initialen, achternaam, mailadres) en deze opgenomen zijn in het mailingsysteem is Roersels in het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) verplicht je te wijzen op de mogelijkheid je eenvoudig uit te schrijven via de unsubscribe-link onderaan deze e-mail. Als je de Roersels nieuwsbrief wilt blijven ontvangen hoeft je geen actie te ondernemen.

Je gegevens worden door Roersels alleen gebruikt voor het verzenden van de Nieuwsbrief en/of andere diensten van Roersels, en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Wanneer je je afmeldt voor de Nieuwsbrief, dan worden deze gegevens automatisch uit het Roersels bestand gewist.

Privacyverklaring
Roersels heeft je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Roersels, en/of omdat je deze zelf aan Roersels verstrekt.

Roersels kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
– informatie die je aan Roersels verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;
– informatie die je aan Roersels verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over de services van Roersels op te vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt?
Roersels verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen nemen als je daarom vraagt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Roersels je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht en om je relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie en aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door je is aangevraagd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Roersels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.
Roersels verstuurt een aantal keren per jaar een nieuwsbrief naar het door jou opgegeven mail adres. Mocht je dit niet langer op prijs stellen dan kan je je te allen tijde uitschrijven, je gegevens worden dan niet bewaard. Dit geldt ook voor het versturen van post aan het door jou opgegeven adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Roersels verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Andere websites
De website van Roersels bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners of andere websites zijn. Het privacybeleid van Roersels is alleen van toepassing op de website van Roersels. Dus wanneer je links naar andere websites gebruikt, dien je ook hun privacybeleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Roersels. Roersels reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Roersels heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:
 wachtwoorden;
 -autorisatie (gebruikersnaam en wachtwoord); 
-fysieke beveiligingsmaatregelen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Vragen en feedback
Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Roersels de persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via het contactformulier op de website.

E-mail: info@roersels.nl

[/span12]
[/row]