Home | Roersels | Rotterdam | Erasmus

Erasmus

Hij werd waarschijnlijk in 1469 te Rotterdam geboren als bastaardzoon van een priester. Hij was priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist. Als eerste paste Erasmus de humanistische tekstkritiek toe op christelijke teksten. Zijn Lof der Zotheid uit 1509 stak de draak met de manier waarop mensen het eigenbelang voorop stellen.